Bejelentkezés

Tanulószerződéses tanácsadó munkatársat keresünk

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársakat keres tanulószerződéses tanácsadó munkakörbe. A munkakör azonnali kezdéssel is betölthető. 

Beadási határidő: folyamatos, illetve a beadási határidő: 2018. november 30. (péntek).

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy alkalmas pályázó esetén, a határidő lejárta előtt is munkaviszonyt létesítsen. 

Forrás: www.fmkik.hu

 

 

 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

munkatársakat keres tanulószerződéses tanácsadó munkakörbe.

A munkakör azonnali kezdéssel is betölthető.

A hirdetmény megjelenésének időpontja 2018. november 7. (szerda)

A hirdetmény a www.fmkik.hu honlapon kerül megjelentetésre.

 

Beadási határidő: folyamatos, illetve a beadásra a határidő 2018. november 30. (péntek).

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy alkalmas pályázó személy esetén, a határidő lejárta előtt is munkaviszonyt létesítsen.

 

Az FMKIK tanulószerződéses tanácsadó munkakörbe munkatársakat keres.

Az FMKIK az MT hatálya alá tartozó munkáltató.

Elvárás:

- Felsőfokú végzettség (igazoltan)

- Szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos jogszabályismeret

- Gazdasági kamarákról szóló törvény ismerete (1999. évi CXXI. törvény A gazdasági kamarákról)

-  Agrárkamarai törvény ismerete (2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról)

-  Saját tulajdonú gépkocsi használat

 

Fő feladatok:

 • A tanulók gyakorlati képzésével összefüggő feladatok ellátása;
 • Tanulók gyakorlati képzésével foglalkozó gazdálkodó szervezetekkel rendszeres együttműködés, képzőhely látogatás és tanácsadás; új képzőhelyek keresése, gazdálkodók bevonása, ösztönzése a tanulók gyakorlati foglalkoztatására;
 • A tanulószerződések intézményrendszerének működtetése;
 • A duális képzés kamarai garanciavállalás intézményrendszerének bevezetésében és működtetésében való aktív közreműködés;
 • Egyéb szakképzéshez kapcsolódó feladatokban való közreműködés;
 • A munkaköri feladatokhoz kapcsolódó adminisztráció, elektronikus adatfeldolgozás.

Előnyt jelent:

 • Oktatásban, szakképzésben szerzett gyakorlat

További elvárás:

 • MS Office professzionális ismerete
 • Átlagon felüli kapcsolatteremtő- és kommunikációs készség
 • Rugalmasság, precizitás
 • „B” kategóriás jogosítvány

A munkakörhöz kapcsolódó pályázati anyagban az alábbi dokumentumok megküldését kérjük:

 1. Motivációs levél
 2. Fényképpel ellátott önéletrajz és bizonyítvány másolatok
 3. A jövendőbeli munkaköri feladatokra vonatkozó szakmai koncepció
 4. Adatvédelmi és adatkezelési előírások betartása miatt kérjük az önéletrajzra, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokra ráírni: Pályázói nyilatkozat: „Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az álláspályázat elbírálása céljára kezelje és tárolja a pályázatban megadott személyes adataimat.”

Felhívjuk a pályázó szíves figyelmét arra, hogy ezen hozzájáruló nyilatkozat hiányában a pályázat érvénytelennek minősül, így azt elbírálni nem áll módunkban.

A munkakör betöltéséhez fentiekben kért dokumentumokat zárt borítékban kérjük beadni/beküldeni, melyen kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: FMKIK tanulószerződéses tanácsadó munkakör. A beadás történhet személyesen a Gazdaság Házában; cím: FMKIK 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.; illetőleg postai úton az FMKIK részére címezve. Beadás határideje személyesen 2018. november 30. (péntek) 15.00 óra, illetőlegpostai úton legkésőbb 2018. november 30-i postabélyegzővel ellátva. Cím: FMKIK 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

A munkatársi kiválasztás támogatása érdekében e-mail címes elérhetőséget kérünk a pályázati anyagban feltüntetni. Csak a munkakör betöltéséhez előírt, teljeskörűen benyújtott pályázatok kerülnek értékelésre. Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy a fentebb felsorolt, kötelezően benyújtandó dokumentumokat nyomtatott formában szíveskedjenek címünkre eljuttatni, a dokumentumokra ráírva az adatkezeléshez történő hozzájárulói nyilatkozatot aláírással hitelesítve.

 

 Az álláshirdetésre beadott pályázati dokumentációt nem áll módunkban visszaszolgáltatni.

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy alkalmas pályázó személy esetén, a határidő lejárta előtt is munkaviszonyt létesítsen. A munkáltatónak jogában áll a hirdetést ismételten megjelentetni.A képzési tanácsadó foglalkoztatása a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával a szakképzési feladatok ellátására létrejött támogatási szerződés alapján valósul meg. Szerződés szám: NFA-KA-NGM-3/2017/TK/07.

A munkáltatónak jogában áll a hirdetést ismételten megjelentetni.

 

További információ: www.fmkik.hu« Vissza