Bejelentkezés

Tanulj a vízilovaktól és a hangyától, és értékeld megfelelően a beosztottaidat

Az állatok menedzsment üzenete a vállalatok és vezetőik felé. Hogyan kell a munkavállalókat a teljesítményük alapján megfelelően kiértékelni?

Forrás: modernghana.com

 

 

A földön mászó aprócska hangya és a vízben élő hatalmas víziló fontos vezetői üzenetet közvetít vállalati világunk számára, arra vonatkozóan, miként kell lefolytatni a kiértékelési folyamatokat.

 

 hangya

 

A legtöbb vállalat az embereket és a munkavállalókat pusztán összehasonlító alapon ítéli meg.

 

Ugyanis összehasonlítás és hivatkozás nélkül képtelenek megfelelő és tárgyilagos jellemzést és ábrázolást készíteni az emberekről és feladataikról. Az összehasonlító folyamatok végzése során általában kifelejtik a feladatok és az emberek igazi lényegét és érdemeit.

 

 

Senkinek sincs szemernyi kétsége sem afelől, hogy a hangya rendkívül pici rovar, a víziló pedig erős és hatalmas állat.

 

Ezektől a tényektől eltekintve a vállalati vezetők valószínűleg szinte semmit nem tudnak erről a két élőlényről. Csupán a biológusok azok, akik ennél jóval több ismerettel rendelkeznek.

 

 

Ha egy hangya futási képességeit a méreteinek figyelembevételével tanulmányozzuk, akkor megállapítható, hogy a sebessége ugyanolyan, mint egy versenylóé.

Ha viszont eltekintünk a méretétől, akkor nagyon valószínű, hogy arra a következtetésre jutunk, hogy a hangya lassú állat.

 

Az ilyen értelmezésben senki sem fogadná el azt az elképzelést, mely szerint a hangya az egyik leggyorsabb futó.

 

Ugyanez a helyzet a vízilónál is.

 

 

víziló akváriuma

 

A víziló az emberekhez képest kifejezetten hatalmas, masszív és súlyos állat. Még egy jól kifejlett krokodil vagy egy oroszlánfalka sem merészkedik a víziló közelébe. 

 

 

Ha a víziló futási sebességét vizsgáljuk, látható, hogy testméretéhez képest tényleg nagyon gyorsan mozog, összehasonlítva azzal, ahogy az ember fut saját méreteihez képest.

Röviden szólva, a víziló le tudja hagyni az embert.

 

Ezeknek a megállapításoknak a vezetői és vállalati üzenete nagyon is ékesszóló és sokatmondó.

 

 

Az emberek kiértékelése során a vezetőknek kizárólag a megfelelő hivatkozásokat kellene felhasználniuk. Ha ezt nem alkalmazzák, akkor csupán helytelen és rossz következtetésre juthatnak a vállalati értékelés végtermékeként.

 

 

Amikor egy munkavállalót a teljesítménye alapján értékelnek, a kiértékelőnek szem előtt kell tartania az adott munkavállaló szerep-meghatározását, a vállalatnál élvezett hivatali szabadságát és lehetőségeit, döntéshozatali hatalmát és jogait, a fizetési struktúrát, stb.

 

 

Mindezek a tényezők lényeges módon befolyásolják az adott személy teljesítményét.

 

A vezetők kizárólag ilyen értelmezésben értékelhetik és határozhatják meg a munkavállalók teljesítményét, valamint a teljesítmény elérésére fennálló lehetőségeit.

 

 

Amennyiben mérceként a futási sebességről van szó, akkor elmondható, hogy méreteik alapján mind a hangya, mind pedig a víziló egyenlőknek tekinthetők. Ennél az értékelésnél a korrekciós minta az állatok testmérete, az értékelési paraméter pedig a futási sebesség.

 

 Víziló elől futó ember

 

Kizárólag megfelelő kiértékelés esetén lehetséges a nem szubjektív és a nem részrehajló meghatározás.

 

 

Nem szabad két párhuzamos entitást csupán önmagában összehasonlítani.

 

Tehát a hangya futási sebességét a testméretéhez viszonyítva kell felbecsülni, ahelyett, hogy a természetben megtalálható bármely más állattal hasonlítanánk össze.

 

 

Sok vállalati vezető lekicsinyli a menedzseri posztot betöltő beosztottjait, azt állítva, hogy nem teljesítenek úgy, mint például maga az ügyvezető igazgató, vagy a pénzügyi vezetők.  

 

Természetesen a magas szintű teljesítmények elvárása egyáltalán nem baj, habár az ilyen jellegű hivatkozást nem jó értékeléskor felhasználni.

 

 

Ha tanulni szeretnénk az állatok lenyűgöző világából, akkor sikeresen megváltoztathatjuk hozzáállásunkat és észrevételeinket a munkatársak és beosztottak értékelésére vonatkozóan is.

 

 « Vissza