Bejelentkezés

Pályázat békéltető testületi tagi és elnöki pozíció betöltésére

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testületnél békéltető testületi tag/elnök tisztség betöltésére.

Forrás: www.pbkik.hu 

 

 

A jogviszony időtartama:

3 év határozott idő, 2020. január 1-jétől

 

Foglalkoztatás jellege:

békéltető testületi tagok esetén: megbízási szerződés

békéltető testületi elnök esetén: megbízási szerződés vagy munkaviszony

 

A munkavégzés helye:

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.)

 

Ellátandó feladatok:

 

A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén.

 

A békéltető testületi tag feladata:

 • a személyes meghallgatáshoz kapcsolódóan felkészülés a rendelkezésre álló iratanyagok alapján a meghallgatásra,
 • a személyes meghallgatáson eljáró tanács tagként történő részvétel,
 • az eljáró tanács elnökeként a személyes meghallgatás vezetése és a meghozott döntés írásba foglalása.

 

A békéltető testület elnökének feladata:

 • a testületi munka szervezése,
 • a tárgyalások kitűzése,
 • szakmai feladatok összehangolása,
 • kommunikáció,
 • a testületi feladatok menedzselése,
 • szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése,
 • országos szakmai üléseken történő részvétel.

 

Illetmény és juttatások:

 

A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség
 • legalább 2 éves szakmai gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 • szakmai önéletrajz, amelyben a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben,
 • ezen túl a pályázónak önéletrajzában nyilatkozni kell arról, hogy kíván-e elnökjelölt is lenni;
 • a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolata,
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását, vagy ha rendelkezésre áll érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, akkor annak csatolása, részletes tájékoztatás ügyfélkapu használata esetén a https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/ErkolcsiKerelemInditasa.xhtml, valamint a http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/58/OKMIR00097 hivatkozáson érhető el.
 • az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatását arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, részletes tájékoztatás https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el. Kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól.
 • az alábbi nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul.
  Adatkezelési nyilatkozat

 

Szükséges nyelvtudás:

előny az angol nyelvtudás

 

A tisztség betöltésének időpontja: 2020. január 1-je.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 27.

 

A pályázati kiírás részleteivel kapcsolatosan további információt Laczkóné dr. Csécsi Ildikó, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara jogi referense nyújt, a 06-72/507-165 telefonszámon és laczkone.csecsi.ildiko@pbkik.hu  e-mail címen.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt elektronikus úton a laczkone.csecsi.ildiko@pbkik.hu e-mail címre elküldve,  vagy a www.workania.hu állásportálon lehet benyújtani.« Vissza