Bejelentkezés

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása - GINOP-4.1.4-19 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása - GINOP-1.2.10-19

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a palyazat.gov.hu honlapon megjelentek a „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása - GINOP-4.1.4-19”, valamint a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása - GINOP-1.2.10-19” elnevezésű pályázati felhívások.

Forrás: www.bmkik.hu 

 

 

 

 

A két pályázatról az alábbi összefoglalókat készítettük:

 

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása - GINOP-4.1.4-19.

A pályázat célja az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítása megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások támogatásával.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás: minimum 3 millió Ft - maximum 100 millió Ft

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

Benyújtási időszak: 2019. november 11. 09:00 óra - 2020. január 15. 10:00 óra

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
 • napkollektoros rendszer telepítése
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
 • napelemes rendszer telepítése
 • hőszivattyú rendszerek kiépítése
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • az épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 • meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra azon mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, gazdálkodási formakód szerint:
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozók
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság
 • jogi forma szerint:
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

A pályázattal kapcsolatosan további információk (fenntartási kötelezettség, műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások stb.) megtalálhatók a pályázati felhívásban (link).

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása - GINOP-1.2.10-19 

 

A felhívás célja olyan kapacitásbővítő beruházások támogatása, amelyek javítják a pályázók technológiai felkészültségét, versenyképességét és az erőforrásaik hatékony felhasználását.

Az igényelhető visszatérítendő támogatás: minimum 5 millió Ft - maximum 40 millió Ft

A felhívás 4.4.2.4 fejezetében foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

Benyújtási időszak: 2019. november 21. 09:00 óra - 2020. február 13. 12:00 óra

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (a kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük), amely
 • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését (diverzifikáció), vagy
 • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció)

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó információs technológia-fejlesztés
 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Az információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver beszerzése és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 40%-át, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el.

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra azon mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet:

 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább 3 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti év mindegyikében minimum 1 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összege meghaladja a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltségét.
 • amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:
 • TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)
 • TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)
 • TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)
 • TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)

Akkreditált klaszter (továbbiakban: AK) tagságnak számít, ha a támogatást igénylő vállalkozás 2019. augusztus 15. előtti dátummal rendelkezik AK tagsággal. Az AK tagságot legalább a projekt megvalósítási időszakának végéig fenntartani szükséges.

A pályázattal kapcsolatosan további információk (fenntartási kötelezettség, műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások stb.) megtalálhatók a pályázati felhívásban (link).

Az elérhető pályázatokkal kapcsolatosan további információ Kamaránk Külgazdasági és EU-integrációs Osztályán is kérhető, előzetes időpont-egyeztetést követően.

További részletes információ a GINOP pályázatokról:

http://palyazat.gov.hu/ honlapon, vagy a Széchenyi 2020 Telefonos Ügyfélszolgálaton:

Tel.: 06 1 896 0000 (elérhetősége: hétfőtől - csütörtökig 8:30 - 16:00, pénteken 8:30 - 14:30)

Ajánljuk továbbá a békéscsabai és a gyulai Széchenyi Programiroda munkatársait:

5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.; Tel.: +36 20 378 1885; +36 20 377 3904

5700 Gyula, Hétvezér u. 5.; Tel.: +36 20 380 7055

E-mail: bekes@szpi.hu

Ügyfélfogadás: hétfőtől - csütörtökig 09:00-12:00 és 12:30-16:00, pénteken 09:00-14:00« Vissza