Bejelentkezés

"Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás 2018"- Pályázati felhívás!

Hitelesség, szakmaiság, minőség, biztonságKamaránk az idei évben is meghirdeti a "Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás" védjegyprogramot önkéntes tagjai körében! Csatlakozzon az Ön vállalkozása is a védjegyet használó cégekhez, élvezze a tagság nyújtotta előnyöket! A pályázatok leadási határideje meghosszabbítva 2017. június 30-ra!

Forrás: www.gymskik.hu

 

 

 

 

 

2018. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a „Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás” védjegy

programban való részvételre

 

1. A pályázat kiírója:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

9021 Győr, Szent István út 10/A.


2. A pályázat célja:

Hitelesség, szakmaiság, minőség, biztonság. Ha az Ön vállalkozása is ezeket az elveket vallja, csatlakozzon a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara védjegyprogramjához!

Programunk célja egy olyan üzleti közösség és adatbázis kialakítása, amelynek kereteit az etikus üzleti működés és kölcsönös bizalom jelenti. Külsős megkeresés esetén kamaránk ezeket a vállalkozásokat ajánlja az érdeklődők figyelmébe adatbázisán keresztül.

A kiíró szándéka, hogy a védjegyet elnyert kamarai tagvállalkozások ismertsége és elismertsége növekedjen, a védjegyet birtokló vállalkozások folyamatosan fejlődjenek. A Védjegy minősítést évente egyszerűsített pályázat keretében kell megújítani.

 

Amiért érdemes hozzánk csatlakozni, mert …

… egy minőségi üzleti közösség tagja lehet.

… marketing lehetőségeket biztosítunk a Védjegybirtokosok számára.

… minőségi szolgáltatásaikkal kiemelkedhetnek a vállalkozások közül.

… ajánljuk a résztvevő vállalkozásokat.

 

3. A pályázat előfeltétele:

A pályázat benyújtásának feltétele a kamarai honlapon található on-line kérdőív sikeres kitöltése és legalább 70 % elérése.


4. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be mindazon gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyek) amely:

 • A pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy éve tagja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának
 • Nincsen lejárt kamarai tartozása, illetve 60 napot meghaladó köztartozása
 • Rendelkezik két ajánló taggal (Ajánlatot adhat: önkéntes kamarai tag)
 • Nem áll felszámolási, csőd-, és végelszámolási eljárás, illetve végrehajtás alatt
 • Ellen a Kamarai Etikai Bizottságnak és a Fogyasztóvédelmi Békéltető Testületnek nincs elmarasztaló határozata (3 éven belül)
 • Vállalja, hogy „Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás” védjegy elnyerése esetén beszállítói kiválasztásánál, illetve kifizetéseikor előnyben részesíti a többi védjeggyel rendelkező vállalkozást.

5. A pályázatok benyújtásának módja és helye:

A pályázatok benyújtásának módja nyomtatott formában postai úton vagy személyesen történik, valamint a pályázatokat elektronikus úton is be kell küldeni.

A pályázat benyújtásának helye:

 • Személyesen vagy postai úton:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

9021 Győr, Szent István út 10/A vagy 9020 Győr, Postafiók 673.

 

6. A pályázatok benyújtásának határideje:

A pályázatok beadási határideje: 2017. június 30.

 

7. Benyújtandó dokumentumok:

 • Pályázati adatlap
 • Ajánlási formanyomtatvány (2 db)

A benyújtandó dokumentumokat elektronikusan kell kitölteni, és kinyomtatás után cégszerű aláírással ellátni!

A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség!

 

8. Pályázati díj:

 • Mikro és kisméretű vállalkozások számára (49 főig):       10.000 Ft + ÁFA
 • Közepes méretű vállalkozások számára (50-249 főig):    20.000 Ft + ÁFA
 • Nagyméretű vállalkozások számára (250 fő felett):          50.000 Ft + ÁFA

 

9. A pályázatok elbírálása

A pályázónak meg kell felelnie egy általános objektív és egy szakmai feltételrendszernek.

A pályázatot szakmai értékelő bizottság bírálja el. A pozitív bírálathoz minimum 70 pont elérése szükséges. A bizottság az általa hozott bírálat eredményét továbbítja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének. Az elnökség az eredmények alapján a pályázatot sikeresnek ítélheti, visszaküldheti javításra, vagy elutasíthatja.


10. További információk

Jelen pályázati felhívás, pályázati adatlap, és ajánlási formanyomtatvány együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A pályázati felhívás, pályázati adatlap és ajánlási formanyomtatvány letölthető a www.gymskik.hu honlapról, vagy beszerezhető a kamara ügyfélszolgálatain.

 

A pályázattal kapcsolatban további információt a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál Eőry-Reuter Petra nyújt a (36) 96/520-215-ös telefonszámon, személyesen illetve az minoseg@gymskik.hu e-mail címen.

 

Orbán Dezső

titkár

GYMSM KIK« Vissza