Bejelentkezés

Jelentkezzen támogatott mesterképzéseinkre!

Kereskedelmi és Iparkamara a gazdasági kamarákról alkotott 1999. évi CXXI. tv. alapján 2019-ben mestervizsgára felkészítő önköltséges és támogatott képzéseket szervez az alábbi szakmákban megfelelő jelentkezői létszám esetén: Autószerelő, Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mester, Kézápoló és műkörömépítő mester, Lábápoló mester

Forrás: www.bkmik.hu 

 

 

 

mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és az egzisztenciális életpályamodell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a vállalkozás működtetéséhez szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Teremtse meg a szakmai megbecsülés, anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját.

 

A mestervizsgára jelentkezés és vizsgára bocsátás feltételei:

Mestervizsgára annál a területi kamaránál lehet jelentkezni, amelynél a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás (tulajdonosa, alkalmazottja) regisztrációra került, vagy a jelölt lakcímkártya szerint igazolt lakóhelye, tartózkodási helye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés befogadására.

Mestervizsgára való jelentkezés feltételei:

- szakmai képesítést igazoló közokirat vagy annak hiteles másolata,

- mestervizsga követelményben meghatározott szakirányú szakmai gyakorlattal (szakképesítésenként eltérő, de általában 3-8 év) rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, vagy cégkivonattal igazolja.

 

A mestervizsga tartalmi részei:

Általános rész: pedagógiai, vállalkozási, jogi ismeretek (szóbeli)

Szakmai gyakorlat

Szakmai elmélet (szóbeli és írásbeli)

A képzés óraszáma: 180 óra

A képzés és a vizsga díja: önkéntes kamarai tagoknak 300.000 Ft, regisztrált kamarai tagoknak 320.000 Ft, amely a felhasznált anyagokat tartalmazza. Részletfizetési lehetőséget kínálunk.

 

Támogatott képzésben való részvétel feltételei:

Azon munkáltatók, vállalkozók, akik jelenleg iskolarendszerben szakképesítést szerző tanulók gyakorlati oktatását végzik, vagy vállalják, hogy a mesterképzésben résztvevő munkavállalójuk a gyakorlati oktatói tevékenységét a mestervizsga letételét követően haladéktalanul megkezdi, a képzési és vizsgadíjból 80 % állami támogatást igényelhetnek.

A támogatás a meghatározott keretszám kimerüléséig igényelhető.

A mesterképzés szakmai vizsgarészét és az arra felkészítő tanfolyamot megfelelő létszámú jelentkező esetén Kecskeméten, Baján, Kiskunhalason, Kalocsán szervezzük.

 

Ha a képzési ajánlatunkkal felkeltettük érdeklődését, esetleg további kérdései vannak, várjuk szíves megkeresését személyesen, vagy a Kamara 76/501-102-es (Domokos Ferencné mestervizsga ügyintéző) telefonszámán!« Vissza