Bejelentkezés

Globális gazdasági helyzet

A világ államainak gazdasági állapota. 

Forrás: www.cfoinsight.com

 

 

 

Glóbusz és mellette pénzeszsák képe

 

 

Manapság a fejlett gazdaságok közül az Egyesült Államok van a legjobb helyzetben, Japánt is megelőzve. 

 

Viszont Európában nemcsak az eurózónán kívül, hanem azon belül is nagy küzdelmet folytatnak a gazdasági növekedés visszaállítása érdekében.

 

Kínában a gazdasági modell továbbra is instabil, kiegyensúlyozatlan, koordinálatlan és fenntarthatatlan. Az országnak igen sok problémát kellene leküzdenie. A legnagyobb horderejű nehézségek között megemlíthetőek a parti régiók és a központi területek, illetve a városi és a vidéki területek közötti regionális kiegyensúlyozatlanságok; a túl sok megtakarítás és állótőkébe történő befektetés, ezzel szemben a magánháztartások túlzottan alacsony fogyasztási arányai, a növekvő jövedelemkülönbségek és a vagyonbeli egyenlőtlenségek; illetve a levegő-, víz- és talajszennyezésen keresztül a környezet erőteljes pusztítása, amely veszélyezteti a közegészséget és az élelmiszerbiztonságot is.

Az ország vezetői eltökélten hangoztatják a reformok és a gazdaság újbóli egyensúlyba hozatalának fontosságát, viszont a hajlandóság terén óvatosak és konzervatívak. Sőt mi több, a reformok ellen fellépő pénzügyi érdekeltségek – így például az állami vállalatok, a vidéki kormányok és a hadsereg – hatalmát is meg kell ingatni. Emiatt az egyensúlyba hozatalhoz szükséges reformokat nem lehet elég gyorsan életbe léptetni.

 

Kínában és Oroszországban (valamint részben Brazíliában és Indiában is) az állami kapitalizmus egyre szilárdabban veti meg a lábát, ami a növekedés számára több jó lehetőséget is sejtet. 

 

Az elkövetkező évtizedekben talán a többi feltörekvő gazdaság is jobban teljesíthet majd: Malajzia, a Fülöp-szigetek és Indonézia Ázsiában, Chile, Kolumbia és Peru Latin-Amerikában, Kazahsztán és Azerbajdzsán Közép-Ázsiában, illetve Lengyelország Kelet – Európában.

 

Japán is újszerű gazdasági kísérletezésbe kezdett  a gazdasági növekedés fellendítése, valamint az üzleti és fogyasztói bizalom fokozása érdekében. Az „Abenomics”* néven emlegetett gazdaságpolitika számos elemből tevődik össze. Ezek között megemlíthető a Japán Bank agresszív pénzügyi ösztönzése, a névleges bérek emelkedésének elősegítése a helyi kereslet növekedéséért, a gazdaság deregulációja végett bevezetett strukturális reformok, illetve a kereskedelem és a termelékenység fellendítése érdekében kötött új szabad-kereskedelmi megállapodások.  

 

Ebben a törékeny globális környezetben Amerika vált a remények világítótornyává?

 

Az USA-ban több kedvező és pozitív gazdasági irányvonal vált érzékelhetővé: stabilizálódik a lakáshelyzet, a palagáznak és a palaolajnak köszönhetően csökkennek az energiaköltségek és fokozódik a versenyképesség, javul a munkahelyteremtés, az Ázsiában növekvő munkaköltségek, másrészt a gépesítés és a robottechnika adventje felerősíti a gyártás újjászületését, és a kialakult helyzet kedvez a reálgazdaság és a pénzügyi piacok fejlődésének.

 

Persze mindebben kockázatok is rejlenek.

 

Továbbra is magas a munkanélküliségi arány és a háztartási adósságok mértéke. Az adóemelések és a költségcsökkentések a fejlődésre is igen kedvezőtlen hatást gyakorolnak. A politikai rendszer diszfunkcionális, hiszen a bevándorlás, az energiapolitika, és az egyéb kulcsfontosságú kérdések terén felmerülő akadályok szintén negatívan befolyásolják a potenciális növekedést.

 

 

 

 

 « Vissza