Bejelentkezés

Fiatalokat a pályára! Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Pályázatok beadási határideje: 2018. augusztus 31. 

Forrás: www.bmkik.hu 

 

 

 

 

Félidőnél tart az a pályázat, amelynek célja a fiatal munkaerő gyakornoki programban való foglalkoztatásának elősegítése. A kiírás célja a 25 év alatti, szakképesítést (OKJ) szerzett, de felsőfokú végzettséggel nem rendelkező fiatalok munkaerő-piaci integrációjának ösztönzése, gyakornoki foglalkoztatás és a munkafeltételek kialakításának támogatásával. A vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén a pályázat:
 
  • bér- és járuléktámogatást nyújt a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül
  • lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására
  • szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására

 

 

 

GINOP-5.2.4-16
Gyakornoki program pályakezdők támogatására

 

Kedvezményezettek köre:

• a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

• rendelkeznek legalább egy lezárt(beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele)

• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppelrendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

• éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

Célcsoport – együttes feltételek:

• 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor

• iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, OKJ-ben szabályozott szakképesítést (kivéve 62-es OKJ számú szakképesítés)

a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, nem dolgozik és az Ifjúsági Garanciaprogramban regisztrált

• felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik

• a támogatást igénylő vállalkozással nem állt korábban munkaviszonyban

Elszámolható költségek:

• 9 hónapos foglalkoztatás (bér + járulékok)

• Minimális összeg: garantált bérminimum – 161.000 Ft

Maximum: bruttó 250.000 Ft

• Vállalati gyakornoki, kapcsolattartó tevékenység (mentor): szakember kijelölése és foglalkoztatása - havi bruttó 80.000 Ft

• Adminisztrációs tevékenység: gyakornok foglalkoztatásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása

• Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása (teljes munkaidőre számítva legfeljebb a mindenkori bruttó garantált bérminimum kétszeresének erejéig, azaz 2017. évben havi bruttó 322 000 forint)

• Megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén, munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása (minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolt)

• Infrastrukturális, ingatlan beruházás (max. 25%)

• Eszközök, immateriális javak beszerzése: 100.000 Ft-ot nem meghaladó eszköz, gyakornokonként max. 300.000 Ft

Gyakornok foglalkoztatása - Kötelező vállalások:

• 9 hónapos gyakornoki idő és legalább 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak kitöltése (kötelező)

• A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére.

• Együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval.

Foglalkoztatás megkezdése:

• A foglalkoztatás formája munkaviszony, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia Programban történő regisztrációjának.

• Amennyiben a támogatást igénylő már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a támogatási kérelmet, a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a támogatási kérelem benyújtását.

• Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat kiállítását követő 60 napon belül létre kell hozni.

 

Statisztikai létszámnövekedés:

• A Támogatói Okirat kézhezvételétől számított 150 napon belül igazolni kell a foglalkoztatottak számának nettó növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva.

Az átlagos statisztikai állományi létszám megállapítása során a KSH által kiadott útmutató szerint szükséges eljárni, amely alapján a KSH, NAV felé benyújtandó létszámjelentéseket is teljesítik. A vállalati gyakornoki kapcsolattartóra vonatkozó elvárások:

• Legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább három év munkatapasztalattal rendelkező szakember lehet.

• 1-3 gyakornok esetében egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható, 4-6 gyakornok esetében legfeljebb két, 7-nél több gyakornok esetében legfeljebb három.

Kötelezettségek:

• Köteles együttműködni a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások c. kiemelt projektet végrehajtó, Szegedi Szakképzési Centrummal.

 

További információk a www.bmkik.hu honlapján!

• Előrehaladási naplót szükséges benyújtani legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését követő 5. hónap végéig, valamint a támogatott foglalkoztatási időszak lezárását követő hónap végéig.

Főbb információk:

• Támogatási intenzitás: 100%

• Támogatási minimum: 1.900.000 Ft

• Támogatási maximum: 30.000.000 Ft

• Forrás: 15.000.000.000 Ft

• Támogatott projektek száma: 500-4500 db

Benyújtás: 2016.08.01-2018.07.31.« Vissza