Bejelentkezés

Egyenlőtlenség és az euróövezet - véletlen egybeesés?

A jövedelem eloszlása terén tapasztalható egyenlőtlenségek. Az egyenlőtlenség fokozódása.

Forrás: economist.com

 

 

 

Pénztárcából kikandikáló pár forint

 

 

A jövedelmek eloszlásával kapcsolatosan felmerülő legfontosabb kérdés továbbra is az egyenlőtlenség.

 

Az elmúlt huszonöt év során az Egyesült Államokban a jövedelem eloszlás alján elhelyezkedő lakosság 10%-a szinte semmiféle nyereséget nem tapasztalhatott a valós jövedelmek terén; ezt a jelenséget a társadalmi mobilitás hanyatlása kíséri. Manapság már jóval nehezebbnek bizonyul a születéskor fennálló körülmények közül kiemelkedni, mint régebben.

 

Mindez Európában is ugyanúgy jellemző.

 

Az 1980-as évek közepétől a jövedelem eloszlás felső részén elhelyezkedők valós jövedelme évente legalább 1.9%-al nőtt, míg a jövedelem eloszlás alján élőké csupán 1.3%-al. A jövedelem és vagyon eloszlásának mérésére alkalmazott átlagos Gini-index* 0.29-ról majdnem 0.32-re emelkedett.

 

Bár ha végignézzük az adatokat, egyértelművé válik egy fontos tényező.

 

Íme az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, magyarul Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) 1. számú áttekintése, melyben a jövedelem eloszlás alján és felső részén elhelyezkedők jövedelmének emelkedése közötti különbség alapján rangsorolt országok láthatóak. Így a lista legfelső részén találhatóak azok az államok, ahol csökkent az egyenlőtlenség, az alján pedig azok, ahol fokozódott.

 

 

                                                                          Éves változás

Portugália                                                              +2.5

Görögország                                                          +1.6            

Írország                                                                +1.4

Spanyolország                                                       +1.4

Chile                                                                    +1.2          

Törörkország                                                         +0.7

Belgium                                                                +0.5

Franciaország                                                        +0.3

Magyarország                                                         -0.2

Ausztria                                                                 -0.5

Kanada                                                                  -0.7

Dánia                                                                    -0.8    

Japán                                                                    -0.8

Olaszország                                                           -0.9

Mexikó                                                                  -0.9

Hollandia                                                               -1.1

Cseh Köztársaság                                                   -1.2

Finnország                                                             -1.3

Norvégia                                                                -1.3

Luxemburg                                                            -1.4

Új-Zéland                                                              -1.4

USA                                                                      -1.4

Ausztrália                                                              -1.5

Németország                                                          -1.5

Egyesült Királyság                                                   -1.6

Izrael                                                                    -2.0

Svédország                                                            -2.0

 

 

A táblázat felső részében lévő négy állam alkotja a PIGS** országokat. Ezek az adósság-válság "szívében" helyezkednek el.

 

Ez csupán véletlen egybeesés lenne?

 

Az OECD jelentése nem igazán indokolja az országok közti eltéréseket, kivéve azt, hogy mindennek hátterében a Gini-indexre jellemző általános konvergencia állhat (Törökország és Chile egyre kevésbé egyenlőtlenek, míg a Skandináv-országok egyre kevésbé egyenlők).

 

Az egyik értelmezés szerint Görögország, Spanyolország és Portugália is később csatlakozott az Európai Unióhoz, valamint a társadalom  legszegényebb tagjai lehettek a kedvezményezettek, mind az EU-s támogatások, mind pedig a mezőgazdasági jellegű gazdaságokból való átváltás tekintetében.

 

Egy másik értelmezés alapján azóta számít versenyképtelennek mindhárom gazdaság, amióta elfogadta és használja is az eurót (így az egységnyi munkaerő költségeik 15-25%-al megemelkedtek; ez pedig magasabb arányt jelent, mint ami Németországban tapasztalható).

 

Az egyenlőtlenség növekedésének legismertebb magyarázata a meghatározott szakértelemre alapozó technológiai változásokban keresendő. A magasabban képzett munkavállalók munkabére emelkedett, annak küszönhetően, hogy megfelelően tudják alkalmazni a technológiákat.

 

Az is lehetséges, hogy a táblázat csúcsán elhelyezkedő országok összekötötték a szociális költségeket azzal a kultúrával, mely szerint nem ösztönözték a vállalkozóvá válást, ezáltal az egyenlőség terén bekövetkezett hanyatlás a versenyképesség fokozatos elvesztésének tulajdonítható.

 

Az írországi esetet már jóval nehezebb beleilleszteni ebbe a modellbe, hiszen az ország a többieket megelőzve csatlakozott az EU-hoz, és általában igen rugalmas gazdaságnak tekinthető.

 

Habár azt is elég nehéz elhinni, hogy mindez csupán véletlen egybeesés.

 

 

 

 

*A Gini-index a statisztikai eloszlások egyenlőtlenségeit mutatja, elsősorban vagyon és jövedelem eloszlás mérésére alkalmazzák. Bevezetése Corrado Gini közgazdász nevéhez fűződik. Az index 0 és 1 között bármilyen értéket felvehet. Gyakran százalékos adatokra kalkulálják. A 0 értéket abban az esetben kapja, ha a kérdéses mennyiségi adat területi eloszlása egyenletesnek bizonyul. Az 1 értéket pedig akkor éri el, ha a szóban forgó mennyiségi ismérv egy területegységen koncentrálódik.

 

** A PIGS,  négy  ország kezdőbetűiből összeálló angol  szó, jelentése: disznók. A négy említett ország - Portugália, Írország, Görögország és Spanyolország – hatalmas államadósságot halmozott fel. A PIGS országok jellemző vonása, hogy – Írország kivételével – az eladósodás idején szocialisták voltak hatalmon. Írországra ez ugyan nem vonatkozik, viszont nem tagja a NATO-nak. Tehát ilyen módon a disznók közé sorolásnak egyrészt pénzügyi, másrészt politikai okai is vannak.

« Vissza