Bejelentkezés

Az offshore kihelyezés új elméletei

A termelési fázisok offshore kihelyezése. Részfeladatokra felosztott kereskedelem.

Forrás: The Economist

 

 

 

 

 

 

 

Az offshore kihelyezés új nézetei

 

 

A globalizáció nagy szó, de az ötlet maga a régmúltba nyúlik vissza.

 

A közgazdászok szerint működőképesek a hagyományos kereskedelmi modellek. Állításuk szerint a szolgáltatások offshore kihelyezése kényelmesen beleilleszkedik a versenyelőny intellektuális kereteibe is (lásd pl. a portugál bor és az angol ruha cseréjén alapuló kereskedelmet).

 

A borral, ruházattal és egyéb termékekkel történő kereskedés lehetővé teszi, hogy a gyártás és a fogyasztás helyszínei távol legyenek egymástól.  A kereskedelemnek köszönhetően az országoknak nem kell szőlőt termeszteniük ahhoz, hogy élvezhessék a szőlőtőke gyümölcseit, vagyis hogy - úgymond - a ruhát borrá „alakítsák”.

Ugyanakkor egy adott országnak az egymástól elkülönülő feladatokra is jelentős figyelmet kell fordítania, melyek az általa gyártott termékek tökéletesítésére szolgálnak. Egy szegek gyártására szakosodott országban valaki felvágja, feldarabolja, kiegyenesíti a drótot, másvalaki formálja, majd hozzáerősíti a fejet, azután kifehéríti és burkolattal látja el a végterméket, amennyiben a szöget teljesen készre kívánják elkészíteni.

 

A  másik nagyobb lépés során a termelési fázisokat összekapcsolják és különálló részekre osztják, melyek a föld különböző pontjain is elvégezhetők. Egy adott országban elvégzik a szegfehérítést, egy másikban pedig a drótvágást. Néhány elméleti szakember ezt a folyamatot a határokon túli gyártás függőleges szétaprózódásának nevezi. Messrs Grossman és Rossi-Hansberb erre sokkal szerencsésebb kifejezést használ: feladatokra felosztott kereskedelem.

 

Ahogy a globalizáció folyamata előrehaladt, egyre könnyebbé vált  néhány feladat offshore kihelyezése. Az ebben a folyamatban résztvevő munkavállalók számára mindez három lehetséges következménnyel jár együtt: két rosszal és egy jóval. Az offshore kihelyezés termelékenyebbé teszi a cégeket. Onshore maradnak azok a feladatok, melyeket jobb otthon elvégezni. Az egyéb feladatok ellátásáról pedig olcsóbb helyeken, külföldön lehet gondoskodni.  A termelékenységet tekintve mindenki a nyereségből profitál, beleértve azokat a munkavállalókat is, akiknek kevesebb elvégzendő feladatuk marad. Pl. a japán elektronikai vállalatok továbbra is virágoznak az amerikai piacokon, mivel szerelőszalagjaikat áthelyezték Kínába.

 

Az offshore kihelyezés második lehetséges következményét „Lou Dobbs hatásnak” nevezhetjük, a CNN oknyomozó riportere után. Amikor bizonyos feladatokat áthelyeznek külföldre, a hazai pályákon - érthető módon - kevesebb munka marad. Ha egy teljes iparág hagyja el az országot, akkor a munkavállalók iránti kereslet is csökken, és a bérek zuhanni kezdenek. Bár kevésbé szélsőséges esetekben a munkavállalókat felmentik egyes feladataik elvégzése alól (pl. drótvágás), ami lehetővé teszi a hazai ipar terjeszkedését. Egy nagyobb iparág pedig bizonyos bérért teret adhat a kiszorított drótvágóknak is, jóllehet a korábbiaktól eltérő feladatokra.  

 

Egyértelmű, hogy az offshore kihelyezés lehetővé teszi, hogy a vállalatok több dolgot végezzenek egyszerre. Persze ez sem fenékig tejfel. Ha a hazai ipar túl sok mindent csinál, exportára csökkenni fog a világpiacokon, ami rontja az ország kereskedelmi cserearányait, és árt a munkavállalóknak. Ennek eredményét esetenként a „kereskedelmi cserearányok hatásának” nevezik.

 

Messrs Grossman és Rossi-Hansberg ezt új mintaként tünteti fel. Ez a modell nem egészen olyan, mint a kereskedelemben jártas közgazdászok megalapozott nézete. A hagyományos nézet merész ecsetvonásokkal festette le a globalizáció nyerteseit és veszteseit. A közgazdászok biztosnak érezték, hogy meg tudják jósolni, mivel fognak az országok kereskedni, és kik lesznek ennek károsultjai. Kijelentéseket tettek teljes gazdasági ágazatokról (előre jelezve egyes iparágak hajnalát és mások homályba veszését), valamint a különböző osztályokba tartozó munkavállalókról (főiskolai végzettségűek szemben a többiekkel), akiknek a szerencséje az említett gazdasági ágazatokhoz kötődött.

 

A modellek új formája a globalizációt ma már sokkal finomabb ecsetvonásokkal ábrázolja. A nemzetközi verseny nemcsak az ipar szintjén tapasztalható, hanem vállalati szinteken is, egészen az egyéni feladatokig lebontva – mint pl. szerelés, csomagolás, adatbevitel. Mindez teljes gazdasági szektorokat érint. Sőt, a legtöbb hagyományos modellel való szakítás során az új elméletek nem veszik adottnak és természetesnek a különféle dolgok kereskedhetőségét.

 

Egy különleges feladattal kapcsolatos kereskedelem ingatag, és soha nem állandó. Azok a vállalkozások, melyek ma a külföldi verseny támadásaitól védettnek és biztonságosnak érezhetik magukat, holnap talán már nem ilyen kellemes helyzetet tapasztalhatnak. Az is előfordulhat, hogy egy adott feladat kereskedhetősége nincs összefüggésben az általa megkívánt szakértelem mélységével. Ezért a globalizáció áldozatait jóval nehezebb azonosítani, és nagyon bonyolult mindenre gyógymódot találni.

 

Tehát a globalizációt a gazdag világ legfrissebb aggodalmai miatt vádolhatjuk?

 

Az offshore kihelyezés ellentéteket szíthat, attól függően, hogy milyen módon valósul meg.

 « Vissza