Bejelentkezés

Az adósságmentesség sötét oldala

Mi történik, ha valaki korábban törleszti adósságát? Nyereséget vagy veszteséget termel a tranzakció?

Forrás: The Economist

Végre eljött az a csodálatos és várva várt nap, amikor az adós visszafizette a hitelét!

Lehet, hogy örömében ekkor nem is egy nehézkes elszámolási helyzetként gondol az egész ügyre. Ami persze nem is az, feltéve, hogy az adósságot fenntartotta egészen az esedékesség dátumáig. Más szavakkal, nem merül fel probléma, ha az adós nem túl korán fizeti vissza a hitelét.

Azonban ha történik valami, aminek köszönhetően a vállalat korán egyenlíti ki kölcsönét, elképzelhető, hogy a tranzakcióval kapcsolatban nyereséggel vagy veszteséggel is számolhat. Semmiféle kedvezmény vagy jutalom nem jár az adósság korai visszafizetése esetén.  

Amennyiben a bekerülési ár magasabb az adósság könyv szerinti értékénél, az adósság letörlesztése veszteséggel jár együtt. Nyereség akkor termelődik, ha a bekerülési ár alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték.

Nyereségre vonatkozóan mintaként említhető a visszahívható adósság igazolása, elszámolása, amely azt takarja, hogy a kibocsátó a lejárati határidő előtt vissza tudja fizetni az adósságot. Az üzleti világban erről a forgatókönyvről akkor beszélhetünk, ha a kamatláb csökken és a hitelt 6 százalékon lehet újrakibocsátani. Erre a helyzetre hivatkozhatunk visszahívható adósságként.

Vegyünk egy példát az adósság korai letörlesztése esetén történő elszámolásra: Egy vállalat 104,000 dollárért vásárolja vissza váltókötelezettségét, melynek névértéke 100,000 dollár volt. Ez leszámitolással került kibocsátásra, amelyből a visszavásárlás időpontjakor 3,000 dollár még nem került letörlesztésre. Nyereséget vagy veszteséget termel a vállalat a tranzakció során?

 

Visszavásárlási ár:                                                                 104,000 dollár

Nettó könyv szerinti érték:   

Névérték:                                           100,000 dollár

Nem törlesztett leszámitolás:                3,000                           97,000

Adósság letörlesztése miatt

felmerülő veszteség:                                                               7,000 dollár

 

Nem szabad elfelejteni, hogy egy vállalat csak abban az esetben tudja mérlegéből törölni az adósságot, ha a következők egyike bekövetkezik:

  • Az adós kifizeti a hitelezőt és teljes mértékben mentesül a kötelezettségek alól. Például, ha az adósság 10,000 dollár volt, és az adós visszafizette a hitelezőnek a teljes 10,000 dollárt, valamint az összes kötelező kamatot.
  • A hitelező jogilag felmenti az adóst a további kötelezettségek alól. Például a hitelező beleegyezik, hogy törli az adósság egy részét.

A problémás hitelek ügyeinek rendezése kialakulóban lévő pénzügyi elszámolási kérdés. Ez akkor történik, amikor piaci vagy jogi indokok támasztják alá a hitelfeltételek módosítását. Ilyen szituáció tapasztalható, amikor a pénzügyi intézmény csökkenti a kamatlábat, amit az adósságért felszámít a vállalatnak.

Személyes vonatkozásokat tekintve bizonyára sok embernek van olyan ismerőse, aki lakossági rövid eladásban vesz részt. Mindez azt jelenti, hogy az illető az ingatlanát alacsonyabb áron adja el, mint a még mindig rajta lévő jelzálogkölcsön, így a kölcsönt adó fél is veszteséget könyvelhet el az értékesítésnél.« Vissza