Bejelentkezés

Általános iskolások pályaválasztása 2018

Az MKIK GVI (MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet) 2018-as országos pályaorientációs vizsgálata a pályaválasztás előtt álló, hetedik osztályos általános iskolás tanulók továbbtanulás és szakmaválasztás iránti érdeklődését vizsgálja. Az eredmények a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 2018-as országos pályaorientációs vizsgálatának eredményein alapulnak, 9071 fő adatai alapján

Forrás: www.hkik.hu 

 

 

 

 

 

A tanulók közül már majdnem mindenki (92%) foglalkozott a továbbtanulás kérdéseivel. Közülük a legtöbben (85%) a szülőkkel való beszélgetést választották a tájékozódásra, 70%-uk osztályfőnöki órán, 34%-uk iskolai pályaválasztási rendezvényen, 24%-uk pedig idősebb barátoktól szerezte az információit.

 

A megszerzendő végzettséggel kapcsolatban a legtöbb tanulónak azt tanácsolták a szülei, hogy szerezzenek szakmát és érettségit (25%). Hasonló arányban adták azt a tanácsot is, hogy diplomás emberek legyenek (24%). A tanulók 22%-ára a szülők rábízzák a választást, 13%-nak érettségit, 10%-nak szakma szerzését tanácsolják, 5% pedig még nem beszélgetett szüleivel a továbbtanulásról.

A legtöbb tanulónak (80%) azt a tanácsot adták a szülei, hogy szerezzen olyan szakmát, amivel szívesen foglalkozna. A tanulók körülbelül 55%-ának azt javasolták szülei, hogy olyan szakmát szerezzen, amivel jól tud majd keresni.

A továbbtanulási terveket tekintve a legtöbb diák főiskolai vagy egyetemi diplomát szeretne szerezni (36%), őket követik azok, akik szakmát és érettségit szeretnének (23%), 15%-uk szakképzettséget szeretne, 12%-uk szakgimnáziumi érettségit. A tanulók 9%-a gimnáziumi érettségit kíván szerezni, 5%-uk pedig technikusi végzettséget. A tanulók mindössze 1%-a jelezte, hogy az általános iskola után nem szeretne tovább tanulni.

A jövőbeli foglalkozások tekintetében a sportolás, a számítógépes munka és a szakácsmesterség a legnépszerűbb a diákok körében.

A legtöbb tanuló jövőbeli munkájával kapcsolatban azt tartja a legfontosabbnak, hogy biztos munkahelye legyen (98%-uk szerint fontos ez), valamint, hogy sok pénzt keressen (95%), illetve hogy jó kapcsolata legyen a munkatársaival (93%) és érdekes legyen a munkája (93%).

A hetedik osztályos diákok továbbtanulási terveire jelentős mértékben hatnak életkörülményeik: a szegény környezetben felnövő gyerekek tanulási, pályaválasztási ambíciói sokkal alacsonyabb szintűek, mint a jobb módú családból származóké. Így a rossz körülmények között élő fiatalok jellemzően érettségit nem adó szakközépiskolába készülnek, és közülük sokkal kevesebben terveznek felsőfokú tanulmányokat végezni, mint jobb módú családból származó társaik közül.

Észak-Magyarországon a második legnagyobb azoknak a gyerekeknek az aránya, akik szakképzettséget szeretnének szerezni (21%), viszont itt a legalacsonyabb gimnáziumi érettségit (7%), valamint a főiskolai vagy egyetemi diplomát (28%) tervezők aránya, ugyanakkor technikusi végzettséget (5%-os, a dél-dunántúlival azonos arányban) leginkább ebben a régióban terveznek szerezni a diákok. Ha a tervezett továbbtanulás átlagos időtartamát tekintjük, a régióban élő gyermekek szeretnének a legkevesebb ideig továbbtanulni (5,6 év). A megyéket összehasonlítva országosan is Heves megyében a legalacsonyabb a továbbtanulás átlagos tervezett időtartama (5,2 év). Nógrád megyében 5,7 év, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig 5,8 év ez az adat, vagyis a régió egyik megyéjében sem éri el az országos átlagot. Ugyanakkor az észak-magyarországi szülők szeretnék leginkább, hogy gyermekük szakmát és érettségit is szerezzen.

 

Az adatokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a szülők jelentős része (több, mint a kétharmada) azt szeretné, hogy gyermeke szakképzettséget, vagy szakmát és érettségit szerezzen az általános iskola után, de emellett több mint egynegyedük felsőfokú végzettséget szán neki. A szülők és gyermekeik továbbtanulási céljai általában egybeesnek; a szülők leginkább gyermekük tehetségének, érdeklődésének megfelelően alakítják ki véleményüket a továbbtanulással és a pályaválasztással kapcsolatban, de nagyon sok esetben saját szakmájuk folytatását is elvárják gyermeküktől. A szülők iskolai végzettsége sok esetben továbbörökítődik,ez mind a szakképzettséggel rendelkező, mind a diplomás szülőkre igaz. Emellett az alacsonyabb végzettségű szülők többsége a saját végzettségénél egy kategóriával magasabb szintű képzést szán gyermekének.

 

2018-as országos pályaorientációs vizsgálat - letölthető a www.hkik.hu honlapján! 

 

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számos pályaorientációs rendezvényt, eseményt szervez, melyek segítségével a Heves megyében tanuló általános iskolások ötleteket, tanácsokat, irányvonalat kaphatnak a pályaválasztás terén.

Pályaorientációs kérdésekben kérjük keresse munkatársunkat!

 

Zahoreczné Kunk Krisztina
Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
Pályaorientációs tanácsadó
Cím: 
Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 
(36) (36) 429 - 612 119-es mellék
(30) 328-3529
E-mail cím: 
krisztina.zahorecz@hkik.hu


« Vissza