Bejelentkezés

A világ leggyorsabban fejlődő kontinense

Afrika saját teljesítményével kapcsolatos büszkeségének azzal az eltökéltséggel kell párosulnia, hogy még a jelenleginél is intenzívebb fejlődésre törekedjen.

Forrás: economist.com

 

 

 

Afrikai táj, ahol rendkívül megnyújtott nyakú zsiráf sétál a naplementében

 

A világ legszegényebb kontinensén is éppen itt az ideje az ünneplésnek.

 

Amióta Afrika a gyarmatosító nagyhatalmak uralma alól felszabadulva visszaszerezte függetlenségét, még soha nem volt ilyen jó helyzetben, mint most. Gazdasága virágzik. Legtöbb országa békében él. Egyre kevesebb gyermeket fegyvereznek fel, és a kiskorúak sokkal nagyobb számban járnak iskolába is. A mobiltelefonok ugyanolyan széles körben elterjedtek, mint Indiában. A leghátrányosabb körülmények között élő országokban a HIV-fertőzések aránya a háromnegyedére esett vissza. Az elmúlt évtized során a várható élettartam egytizedével növekedett, a külföldi befektetések aránya pedig megháromszorozódott. Az elkövetkező tíz évben a fogyasztói kiadások akár a duplájára is emelkedhetnek, és az egy főre eső 1,000 dollár feletti átlagos évi jövedelemmel rendelkező országok száma szintén bővülni fog.

 

Az afrikaiak a hitelt is megérdemlik. A nyugati segélyszervezetek, a kínai bányavállalatok és az Egyesült Államok békefenntartói a tőlük telhető legtöbbet megtették, viszont a kontinens fő megmentői maguk az itt élő emberek. Fogadóképesek a modern technológiára, egyre több választásra mennek el szavazni; sőt mi több, vezetőikre is nyomást gyakorolnak, hogy minél megfelelőbb intézkedéseket hozzanak.

 

Lángra kapott a remény tüze.

 

Az afrikaiaknak minden okuk megvan arra, hogy büszkék legyenek azokon a konferenciákon, amelyeken nyugati bankárok is részt vesznek, természetesen annak érdekében,  hogy az afrikai tőkepiacokon eszközöljenek különféle befektetéseket. A kontinens politikusai is egyre megfelelőbb lépéseket tesznek, főként a gazdaság irányítása, és a béketárgyalások lefolytatásának ösztönzése terén.

Az átlagos GDP növekedés 6% körül mozog.

 

Ezek a tények örvendetes átalakulásra utalnak, bár még most is sok hiányosságot kellene pótolni. Afrikára elsősorban az a veszély leselkedik, hogy túl hamar megelégszik a változás jelenlegi ritmusával. Viszont csupán abban az esetben lesz képes teljes potenciáljának elérésére és maximális kihasználására, ha sokkal tovább fokozza törekvéseit.

Fel kell vállalnia az infrastruktúra kiépítésének, a korrupció kiküszöbölésének és a kusza kormányszabályozás helyreállításának nehéz feladatait, melyek jelenleg is hátráltatják a fejlődést.

 

E tekintetben Afrikának nagyon kell igyekeznie, hiszen rengeteg dolgot helyrehoznia.

A szegénység Afrika fővárosaiban ma már talán kevésbé látványos, habár még mindig széles rétegeket érint. Az éhezés elleni harcot még mindig nem sikerült megnyerni. A vagyonosodás folyamatának alakulása rendkívül egyenlőtlen. A ma fellendülésének győztesei általában mindent megtesznek azért, hogy még inkább megerősítsék saját kivételes pozícióikat.

 

Afrika GDP növekedésének körülbelül egyharmada az alapanyagoknak köszönhető. Persze ez az állapot sem fog örökké tartani. A jelenlegi árak szinte rekordmagasságra rúgnak, és az árupiacok is összeomolhatnak. Továbbá, a mezőgazdasági alapanyagokból származó nyereséget teljesen aláaknázhatja az éghajlatváltozás. A szavannák ma is kiszáradóban vannak, a víztáblák területei zsugorodnak, és vagy egyáltalán nincs csapadék, vagy egyre rendszertelenebbé válnak az esőzések. Öt afrikai ember közül egyet közvetlenül fog érinteni 2020. A kontinens fejlődése ellenére ma is túl sokan függnek a mezőgazdaságtól, és ezek az emberek ki vannak téve a környezetet érintő ártalmaknak és veszélyeknek is.

 

Az égető sietség fontosságának másik oka abban rejlik, hogy Afrika nehezen kivívott győzelmei igen sérülékenyek. Kenya kiemelkedő modellt képez Kelet-Afrika más országai számára, bár a március 4-i választási kampányt tönkretette az erőszak. Az olyasfajta megpróbáltatások, mint amiket például a Szaharában élő iszlám szélsőségesek jelentenek, további bizonytalanságokat gerjeszthetnek.

 

Afrikának a lehető legtöbbet kell kihoznia az átmeneti állapotból. A vidékről a városokba történő vándorlás elősegítheti, hogy a termelékenység a tanyákon, sőt, még a szegénynegyedekben is erősödjön. Amennyiben az afrikaiak ezt a folyamatot esetleg rosszul kezelnék, igen veszélyessé váló városi munkanélküli réteg kialakulásának lehetnének tanúi.

 

Mindezek mellett - habár Afrika népessége továbbra is gyorsan növekszik, ezáltal 2050-re már a kétmilliárdot is elérheti – a családok egyre kisebbek. A „demográfiai osztalék” elég ígéretesnek bizonyul, mivel a munkavállalók száma - a gyermekekéhez és az idősekéhez viszonyítva – emelkedő tendenciát mutat. A fejlődés érdekében a kontinensnek ki kell használnia a munkaerőben érzékelhető létszámszaporulatot és a kitermelt megtakarításokat. Ugyanis ezek elpazarlása esetén a kontinens előbb öregszik el, mintsem hogy meggazdagodhatna.

 

Afrika állampolgárai arra törekszenek, hogy egyre produktívabbá váljanak. Még a szegénynegyedek is bővelkednek az új technológiákban. Az internet megváltoztatja a kontinens üzletkötési lehetőségeit.

Amennyiben a törekvő Afrika újabb álmokat kíván valóra váltani, egységes piacot kell kiépítenie. Ez áldást jelenthetne a kereskedelemre, a vállalkozásokra és a gyártásra nézve, és a kontinens "lerázhatná" magáról a kicsinyes korrupciós problémákat, továbbá életeket is menthetne.

 

A Világbank legutóbbi jelentése rávilágított, hogy Afrika saját maga is képes lenne elegendő élelmiszer megtermelésére, azonban sajnos túl kevés létminimumon élő gazdálkodó kapja meg azt az esélyt, hogy termékeit értékesíthesse (ráadásul, ezek az emberek rendszerint a piaci ár 20%-ánál is kevesebb pénzhez jutnak).

 

Afrikának újjászületett felszabadító mozgalomra van szüksége. A jelenlegi célkitűzés szerint az afrikaiaknak - a gyarmatosítók helyett - az állami hivatalnokoktól kell megszabadulniuk.

 « Vissza