Bejelentkezés

A vállalatoknak újításokra van szükségük

Ha egy vállalat sikeres szeretne lenni, innovációra van szüksége.

Forrás: cfo-insight

 

 

 

 

 

 

 

Kizárólag azok a vállalatok válhatnak sikeressé, amelyek biztosítják az innovációhoz nélkülözhetetlen kreativitást, ezt követően pedig finanszírozzák és hatékonyan valósítják meg az ötleteket.

 

Habár az innováció döntő fontosságú, egyáltalán nem könnyű. Lehet akár romboló hatású, vagy bizonytalan kimenetelű is, viszont megköveteli az erős és megalapozott, kockázatra „éhes” megközelítést. A túlélés érdekében a vállalatoknak - akár akarják, akár nem - foglalkozniuk kell az innovációval, amely lehetővé teszi a növekedést és a terjeszkedést.

 

 

 

Földön fekvő ideges ember, feje a papírszemetekkel teledobált kukában

Ötletek nélkül: a legnagyobb veszélyek az innováció hiányából erednek

 

 

Köztudott, hogy jelenlegi felgyorsult, ingatag, változékony és bizonytalan világunkban az innováció a fenntartható üzleti siker kulcsa.

 

Az innováció különbözteti meg a vezetőt és követőjét.

 

Az innováció termékekre, szolgáltatásokra, folyamatokra, üzleti gyakorlatokra és üzleti modellekre vonatkozik. Más szavakkal, az innováció az üzlet minden egyes aspektusát áthatja, ezért nélkülözhetetlen, hogy a vállalatok proaktív és stratégiai megközelítéseket alkalmazzanak. A kihívás a nyereséges üzlet működtetésében és a megújulás kultúrájának elősegítésében rejlik, amely a holnap számára fenntartható vállalkozást eredményez. A szervezeteknek ügyesnek kell lenniük a feszültségek és a kulturális ellentétek harmonizálása terén, vagyis a kreativitás és a flexibilitás iránti vágy, illetve a fegyelem és kontroll igénye között.

 

A pénzügyi igazgatókról általában nem feltételezik, hogy áttöréseket kezdeményeznek a termékek vagy technológiák jegyében. Sőt, időnként kifejezetten negatív megvilágításba helyezik őket, mint olyan embereket, akik túl hamar behúzzák a kéziféket.

 

Ilyen módon könnyen félreértelmezhető az a lényeges kérdés, amit az innováció támogatásában képviselnek. Az innovációs projektek nagy portfólióit kezelő vállalatoknak biztosnak kell lenniük abban, hogy a lehető legjobb ötleteket támogatják, melyek megfelelő módon kerülnek végrehajtásra, ezért egyértelmű, hogy ilyen esetekben a pénzügyi szakértők központi szerepet játszanak.

 

Az innováció többé már nem pusztán a fehér kabátot viselő férfiak kizárólagos területe.

 

A pénzügyi csoportnak olyan környezethez kell igazodnia, ahol az innovációt hatékonyan képes előmozdítani, finanszírozni és közvetíteni a piac felé. Elkerülhetetlen az ötletek alapos megvitatása és finomítása, emellett szilárd bizonyítékokra alapozva kell számba venni a végleges forrásokkal kapcsolatos kompromisszumokat és kockázatokat.


Tehát miként is érhetünk el jó pénzügyi kockázatkezelést az újítások elfojtása nélkül?

Egyes szerepek igen nyilvánvalóak, mint például a kielégítő költségviselés biztosítása az innovációs projektek számára, valamint egy erős üzlet felépítésének elősegítése.

 

Azonban léteznek olyan területek is, melyeknél a vállalatok hiányt szenvednek. Ilyen az innováció szigorú pénzügyi menedzsment segítségével történő alátámasztása, amely azonosítja az innovációs ciklus minden egyes fázisának speciális szükségleteit. A kezdeti szakaszban a pénzügyi elképzelések és ellenőrzések azért fontosak, hogy rugalmasabbakká és kudarctűrőbbekké váljunk.

 

Amikor az ötletek már elkezdenek kikristályosodni, akkor kell alaposabb és igényesebb ellenőrzéseket bevezetni.

A Coca-Cola korábbi pénzügyi igazgatója, Doug Bonthrone szerint az innováció művészetet, annak véghezvitele pedig tudományt igényel – vagyis tudatában kell lenni a stratégia előretekintő oldalának, és meg kell ragadni a lehetőségeket.

 

A pénzügyi vezető segíthet az eredmények felmérésében, a folyamatok értékelésében, illetve abban, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le azokból. A vállalatoknak számos stratégiát kell bevezetniük az ötletek szárnyalásának elősegítése, valamint az innovációs projektek sikeressége érdekében.

 

Fontos a tisztaság, az átláthatóság és a pénzügyi fegyelem.

 

A stratégiába kézzelfogható és immateriális kockázatokat is bele kell építeni.

 

Azt sem szabad elfelejteni, hogy nem minden ötlet lesz sikeres. Gary Hamel szerint az innováció egyfajta törvényszerűséget követ: ezer ötletből csak száz érdemes a kísérletezésre, és maximum tíz érdemel meg jelentősebb befektetést, amelyből végül csupán 2-3 bizonyulhat aranybányának.

 

Az innováció a vállalat szíve. A cél a támogató kultúra kialakítása, amely kreativitást és ideákat eredményez, így az ötletek kereskedelmi sikerré alakíthatóak.

 

Az innováció és a kockázat egyensúlya nagy kihívás, bár a legnagyobb veszélyek mégis abból fakadnak, ha mellőzzük az újítást.

 « Vissza