Bejelentkezés

A vállalatok "folyékony" és "szilárd" alkalmazottjai

A vállalatok vezetőinek és alkalmazottjainek kétféle problémakezelése. Hogyan maradhatunk erősek az üzleti világban, illetve miként veszíthetjük el stabilitásunkat?

Forrás: businessinsider.com

 

 

 

 

A cégekben dolgozók a felmerülő problémák kezeléséhez általában két alapvető megközelítést alkalmaznak:

Az egyik csoport a vezetésre (kondukció), a másik pedig az áramlásra (hőkonvekció) összpontosít.

 

 

 Folyó víz képe, vízcseppekkel

 

 

A fizikában jól ismert (hő)vezetés és (hő)áramlás definíciói a szilárd testekben és a folyadékokban végbemenő energiaszállítás folyamataira utalnak.

 

A szilárd anyagokon belül a hőnek és az egyéb energiafajtáknak a szállítása a hővezetésen keresztül valósul meg.

 

A hővezetés egy olyan folyamat, melynek során a hőt felvevő molekulák és atomok összeütköznek a szomszédos molekulákkal és az ütközés során energiát veszítenek, amit átadnak a szomszédos molekuláknak. A szomszédos molekulák ugyanígy tesznek - ily módon az energia egyikről a másikra tevődik át.

 

Dióhéjban összefoglalva: az energiát elsőként felvevő molekulák és atomok gyorsan át is adják azt a sorban következőknek.

 

A (hő)vezetés esetében ez pont fordítva történik, ugyanis az áramlás folyamatában az energiát felvevő molekulák a saját területükről egy másikra kerülnek - így más molekulák kerülnek az energiaforráshoz.

 

 

Az okos, intelligens vállalatvezetők a „(hő)vezetés” megközelítési módját alkalmazzák.

Amikor szembekerülnek egy adott problémával, azt azonnal továbbítják a többiek felé; ily módon tudják biztosítani, hogy a munkatársak a megoldandó kérdést egyenlően osszák fel egymás között, és ezáltal megfelelő egyensúly alakulhasson ki.

Semmi mást nem tesznek, csupán mások felé irányítják az ügyet. Az ilyen vezetők ennek a hozzáállásnak köszönhetően tudnak erősek maradni az üzleti világban - csakúgy, mint a szilárd anyagok: nagylelkűen a többiek felé továbbítják a problémáikat. Filozófiájuk alapja, hogy még ha nem is a teljes kérdéskört, de legalább a felét át kell adniuk a munkatársaknak.

 

 

Ezzel szemben azok az emberek, akik a konvekció {hőáramlás} folyamatát képviselik, a problémáktól szinte teljesen bepánikolnak, és mást sem tesznek, csak egy helyben toporognak.

Mivel úgymond a vállukon hurcolják a gondjaikat, minden erejüket felemésztik és ezáltal a stabilitásukat is elveszítik. Sok esetben ingataggá válnak és "elillannak" - ugyanúgy, mint amikor hevítés során a folyadékok gázzá alakulnak.

 

 

 

 molekulák összekapcsolódása

 

A kérdés megoldásának kulcsa nem abban rejlik, hogy vajon a vezetés vagy az áramlás jelenti-e a megfelelő megközelítést a vállalatok nehézségeinek kezelésére.

Az egyes esetek tulajdonságaitól függően mindkét folyamat elengedhetetlen az energiaszállításhoz.

 

 

A vállalatok vezetőinek és a munkavállalóknak azon kell elgondolkodniuk, hogy megfelelő megoldás-e, ha a dolgokat pusztán átpasszolják másoknak, vagy nekik maguknak is felelősséget kell vállalniuk a megoldásban. Amennyiben a (hő)áramlás típusához tartoznak, fokozatosan "elforgácsolódhat" belső békéjük és harmóniájuk, majd végül szétaprózódnak a gondok súlya alatt.

 

 A kiegyensúlyozott és hiteles hozzáállás elengedhetetlen, ha azt szeretnénk, hogy ne egyetlen ember játssza el az önfeláldozó szerepét.« Vissza