Bejelentkezés

A mobilitás megkönnyítheti az álláskeresést

Mobilitás aránya Európában és Amerikában. Kik számára előnyösebb álláskeresés esetén a migráció?

Forrás: The Economist

 

 

 

mobilitási arányok

 

 

Spanyolországban az aktív munkaerő negyedrésze, és a spanyol fiataloknak durván a fele nem rendelkezik állással. Ausztriában, Németországban és Hollandiában a munkanélküliség aránya ennél lényegesen alacsonyabb. Amikor viszont Amerikában a munkaerőpiac pang, sokan felkerekednek, és otthonuktól távol eső helyeken keresnek munkát. Az európaiakat azonban sokkal kevésbé lehet lakóhelyükről kiszakítani, nemcsak határokon túli helyekre, de még az országhatárokon belül is (lásd a diagramot)

 

Ennek nyilvánvaló oka Európa nyelvi sokszínűsége. A nyelv és a megfelelő nyelvtudás nélkülözhetetlen.

 

Így tehát Kanadában a mobilitás sokkal magasabb arányokat képvisel az egész államon belül, mint a francia nyelvet hivatalosan használó Québec tartomány és az angol nyelvű területek között. A frankfurti Goethe University professzora, Nicola Fuchs-Schuündeln, valamint a Harvard University professzora, Kevin Bartz által elkészített, az európai nyelvi határokról szóló elemzés arra a következtetésre jutott, hogy a nyelvi korlátok sokkal nagyobb mértékben képesek előrevetíteni az alacsonyabb mobilitási arányt, mint maguk az országhatárok. Európa demográfiája szintén lényeges tényezőnek számít. A migráció kevésbé megfelelő az idősebb munkavállalók számára, hiszen jóval kevesebb munkával eltöltendő aktív évük van vissza ahhoz, hogy előnyöket kovácsolhassanak a külföldi munkavállalás esetén.

 

Ugyanakkor mindez szükségessé teszi egyéb akadályok kiküszöbölését is. Elméletben az Európai Unió határain átnyúló vándorlás -  kivéve Bulgária és Románia esetében -  éppoly egyszerű, mint a tagállamokon belül történő költözködés. Viszont a gyakorlatban az állandó lakosok hátrányokkal küszködnek.

 

 

Országhatárokon átnyúló mobilitás aránya 2010 óta 

Határok kiküszöbölése

Országhatárokon átnyúló költözés és vándorlás, a teljes népesség %-os arányában, 2010-től kezdve

 

 

Ezek közül a hátrányok közül az egyiket azok az adózási, és segélyezési vagy juttatási politikák jelentik, amelyek Európa béreinek felosztását tükrözik. A jövedelemkülönbségek a kelet-európaiak számára nagyon jó okot szolgáltatnak arra, hogy Nyugat-Európába költözzenek. Az eurózónán belül a jövedelemkülönbségek aránya sokkal alacsonyabb. A bőséges végkielégítések és munkanélküli járadékok szintén visszafogják a kivándorlás iránti igényt. A periférián elhelyezkedő kormányokra az ilyen jellegű járadékok féken tartása miatt nagy nyomás nehezedik, pl. Spanyolország és Olaszország megpróbálják megnyirbálni a pazar végkielégítéseket, de emiatt kifejezetten ádáz ellenállásokba ütköznek.

 

A másik súrlódási pontot a lakáspiac jelenti. A lakásvásárlással kapcsolatosan felmerülő tranzakciós díjak és  adók Európában sokkal magasabbak, mint Amerikában. A tranzakciós költségek Görögországban, Olaszországban és Spanyolországban egy ház vételárának 10-15%-át teszik ki, míg Amerikában ez az arány csupán 5%. A bérléseket érintő nagylelkű politikai intézkedéseknek és programoknak köszönhetően a bérlők inkább nem vásárolják meg a lakásokat.

 

A lakáspiacon tapasztalható súrlódások indokolhatják az Európa és Amerika közötti mobilitási aránykülönbségeket. Az eurózónában történő szigorítások elleni támadások következtében egyre kisebb a támogatás. Spanyolország a legutóbbi megszorító intézkedéseket felvázoló tervezetében csökkentette a lakástámogatások mértékét. A költségvetési problémák következtében a kormányok egyre fokozottabban támaszkodnak a vagyonadókból származó bevételekre, ezáltal valószínűtlenebbé válik azok későbbi csökkentése.

 

 

Munkanélküliségi arányok az európai országokban

Egy zóna, különböző piacok

Munkanélküliségi arányok, 2012 márciusa óta, %-os arányban

 

 

Bármennyire állhatatosan is ragaszkodik az Európai Bizottság ahhoz, hogy a munkaerő piacokon valamennyi EU–s állampolgár egyenlő bánásmódban részesüljön, az országos munkaerőpiacok között kialakult bürokrácia rendkívül szigorú maradt. A munkahellyel rendelkezők esetén a külföldre történő kiköltözés sokszor a hazai nyugdíjpénztárakban megszerzett jogaikat veszélyezteti. A munkavállalók elveszíthetik a megkeresett nyugdíjjárulékok értékének egy részét, vagy pedig azt a jogot, hogy továbbra is jelentős járulékokat halmozzanak fel szülőföldjükön. A nyugdíjak megadóztatásról szóló törvények egymásnak ellentmondó alkalmazása azt takarja, hogy a lakosok kénytelenek felvállalni a kettős adózással járó kockázatot is, amennyiben másik országba költöznek.  A Bizottság érveket hoz fel a nyugdíjak szabadabb „hordozhatósága” érdekében is. Az adott államokon belül juttatott munkanélküli segélyek exportálhatósága is szükségessé vált. Furcsának tűnhet, hogy az eladósodott kormányokat arra kérik, hogy az állampolgároknak azért fizessenek, hogy egy másik országban éljenek segélyekből vagy juttatásokból. Mindazonáltal a megnövekedett munkanélküliségi arány azokból az emberekből tevődik össze, akik álláskeresés céljából költöznek át más államokba.

A diplomás végzettség további akadályokat támaszt az országhatárokon átnyúló vándorlás esetén. Az EU törvényei kijelentik, hogy az egyik tagállamban megszerzett képesítés érvényes bármely másikban is,  viszont a gyakorlatban a végzettségek elismerése gyakran kusza helyi szabályok megvitatását is megköveteli. 2011-ben a Bizottság  egyszerűsítéseket javasolt a képesítések elismerésére vonatkozó eljárásokra, beleértve egy úgynevezett európai „szakmai kártyát” is, amely összefoglalja a szükséges szakmai információkat. Sajnos a folyamat rendkívül lassúnak bizonyul.

 

 

Országhatárokon átnyúló vándorlás

 

 

A munkavállalóknak a legnagyobb akadályokat a közszférában kell leküzdeniük. Az ilyen jellegű állások esetenként még mindig kizárólag a helyi állampolgároknak vannak fenntartva.

Az álláskereső európaiak mindig is sokkal helyhez kötöttebbek lesznek, mint amerikai kollégáik.

Jelenleg a perifériák a strukturális reformok fő célpontjaivá válhatnak, bár a kulcsfontosságú gazdasági ágazatokon belül megalkotott korszerű szabályok is sok segítséget nyújthatnak Európa állampolgárai számára.« Vissza