Bejelentkezés

Miért fontos a zöld gazdaság?

Az inkluzív zöld gazdaság hozzájárul az emberi jóléthez és a társadalmi egyenlőséghez, ezen kívül csökkenti a környezeti károkat és a természeti erőforrások szűkösségét.

Forrás: www.unevironment.org

 

 

 

Az inkluzív zöld gazdaság fontos alternatíva a jelenleg uralkodó gazdasági modellel szemben, amely súlyosbítja az egyenlőtlenségeket, nagy mennyiségű hulladékot állít elő, szerepet játszik a természeti erőforrások szűkösségében, illetve széleskörű fenyegetettséget jelent mind a környezetre, mind pedig az emberi egészségre.

 

 Zöld gazdaság

 

 

Az elmúlt évtizedben a zöldgazdaság fogalma számos kormánynál stratégiai prioritásként jelent meg. Azáltal, hogy gazdaságukat a fenntarthatóság mozgatórugóivá alakítják, a szóban forgó országok készen állnak rá, hogy szembenézzenek a 21. század főbb kihívásaival: az urbanizációtól kezdve a források szűkösségén át, egészen az éghajlatváltozásig és a gazdasági ingadozások kérdéséig.

 

2008-ban az UNEP elindította a Zöld gazdaság kezdeményezés nevű programját, amely a globális kutatásokkal és az országos szintű támogatásokkal foglalkozik. Célja a politikai döntéshozók ösztönzése a környezetvédelmi befektetések támogatására.

 

Az inkluzív zöld gazdaságon belül az olyan fogalmakra helyezik a hangsúlyt, mint például a részvétel, a körforgás, az együttműködés, a szolidaritás, a rugalmasság, a lehetőségek és az egymásrautaltság.« Vissza